ตำบลสระใคร คำว่า "สระใคร" คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า "สไกร" หรือ "สร๊อกไกร" ในภาษาเขมร แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ เก่งกล้า ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าอายุ 108 ปี ว่าชาวสระใครสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่อยพยมาจากเมืองยศสุนทร (จังหวัดยโสธร) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2200 โดยผู้เฒ่าได้พาคณะบริวารบ่าวไพร่อพยพมาตั้งรกรากและปกครองแบบอย่างเจ้านครสืบทอดกันเรื่อยมา จนได้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหนองคายในปี พ.ศ.2365 และในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ขยับขยายชุมชนเป็นตำบลสระใคร จังหวัดหนองคาย